Fundacja dla Edukacji "POLIS" powstała z potrzeby wykorzystania doświadczeń osób pracujących z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i kultury polskiej w Polsce
i poza jej granicami.
We współpracy z różnymi środowiskami oświatowymi promujemy
i wdrażamy ideę wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka*.

Dysponujemy:
 • autorskimi materiałami dydaktycznymi w tym podręcznikami,
 • sprawdzonymi programami nauczania, konspektami zajęć,
 • programami kursów doskonalących umiejętności metodyczne nauczycieli,
 • ale też doświadczeniem tysięcy godzin szkoleniowych przeprowadzonych z nauczycielami w Polsce, poza granicami Polski, z Repatriantami i ich Rodzinami.
Zakres działań Fundacji:
 • innowacje pedagogiczne
 • wsparcie metodyczne i szkolenia dla nauczycieli uczących
  w języku polskim poza granicami Polski
 • wsparcie metodyczne i szkolenia dla nauczycieli
  w Polsce
 • nauka języka polskiego Repatriantów i członków ich Rodzin* Człowiek to byt relacyjny, wolny i rozumny. Każda osoba ludzka obdarzona jest niezbywalną godnością, gdyż jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Odkrywa swą wartość w byciu z innymi ludźmi, współtworząc wspólnoty i społeczności. Będąc istotą twórczą, człowiek posiada duchowe pragnienie dążenia do dobra, prawdy i piękna, by w ten sposób rozwijać swą potencjalność i stawać się coraz lepszym. Wiara, nadzieja i miłość stanowią podstawę sensu i celu ludzkiego życia, niezależnie od tego, czy mają one zakorzenienie w wyznawanej religii. prof. Krzysztof Leśniewski (KUL) [cyt. za: Dziamska, Małyska, Wróblewska, Woźniak, Komentarz do podstawy programowej, MEN, Warszawa 2017]


O FUNDACJI
prezentacja
KALENDARZ

ZARZĄD

RADA

STATUT

DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACA

ZASOBY

LINKI


Fundacja dla Edukacji POLIS
Nałęczów, Polska

REGON: 369516485
NIP: 7162822256
KRS: 0000719332

e-mail:
fundacjapolis@gmail.com