Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski - członek Rady Fundacji
 • kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • przedmiotem jego badań naukowych są: antropologia chrześcijańska, dogmatyka i duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna
 • opublikował m.in. "Nie potrzebują lekarza zdrowi...". Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (Lublin 2006); "Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?". Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej (Lublin 2015); Clés spirituelles pour une plenitude de vie. Thérapie chrétienne au service de l'homme contemporain, traduit C. Courtoy, Nouan-le-Fuzelier: Éditions des Béatitudes 2016.
Jacek Szpunar - przewodniczący Rady Fundacji
 • muzyk współpracujący z wieloma zespołami, kapelami
 • wieloletni konsultant w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą)
 • organizator kursów tradycji i kultury polskiej dla nauczycieli polonijnych w kraju i poza jego granicami
 • kompozytor muzyki do piosenek dla dzieci, między innymi utworów muzycznych do podręczników dla dzieci uczących się języka polskiego poza granicami Polski (seria Przyjaciele z piórnika)
 • nauczyciel gry na instrumentach dętych drewnianych
 • miłośnik i propagator polskiej muzyki ludowej.
Janusz Woźniak - członek Rady Fundacji
 • współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (2017)
 • trener systemu Edukacja przez Ruch, trener pedagogiki zabawy i trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, trener technik uczenia
 • współautor i autor programów nauczania oraz podręcznika internetowego Włącz Polskę!, rozkładów materiału wychowania fizycznego i scenariuszy zajęć wychowania fizycznego do klasy 1 szkoły podstawowej - Tropiciele. Poradniki dla nauczyciela; Nasze Razem w szkole. Poradniki dla nauczyciela; Ćwiczenia z pomysłem. E-poradniki dla nauczyciela.
 • posiada doświadczenie w pracy z nauczycielami polonijnymi i repatriantami
 • Nauczyciel z pasją
 • były wicedyrektor i aktualny doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Lublinie.
Dr Rafał Jakub Pastwa, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie; Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Lublin; Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" w Lublinie. Laureat nagrody "Angelus lubelski" w dziedzinie kultury medialnej za 2016 r. Jest archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji lubelskiej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu mediatyzacji religii, komunikowania religijnego, kultury nieufności, cancel culture i medialnej kreacji rzeczywistości. Od 2013 r. kieruje redakcją "Gościa Niedzielnego" w Lublinie. Pracę naukową łączy z praktyką dziennikarską, aktywnością literacką oraz zaangażowaniem społecznym. Uwielbia przebywać ze zwierzętami i słuchać brzmienia Soundgarden.
Prof. KUL dr hab. Anna Podstawka - członek Rady Fundacji
Ukończyła filologię polską na KUL. Prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji teatrologicznej i licencjackich studiów Wiedza o Teatrze, konwersatoria z analizy teatrologicznej dramatu i arcydzieł dramaturgii powszechnej, wykład z historii teatru polskiego oraz seminarium licencjackie z zakresu dramatu Młodej Polski. Od 2004 r. jest kuratorem Zespołów Teatralnych działających w KUL.
Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska - członek Rady Fundacji
polonistka, historyk literatury, kulturoznawca, pedagog. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego (oświata, edytorstwo tekstów dawnych, glottodydaktyka). Specjalizuje się w literaturze XIX i XX wieku (kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, KUL), twórczości B. Prusa (kierownik grantu Edycja Pism wszystkich B. Prusa) i innych pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Autorka 3 książek i wielu artykułów poświęconych literaturze i kulturze polskiej, w tym związkom międzykulturowym. Juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Lublin), odpowiada za OLiJP na Ukrainie.
Prof. KUL dr hab. Henryk Duda - członek Rady Fundacji
Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1987 r. pracownik KUL, obecnie kierownik Katedry Języka Polskiego w Instytucie językoznawstwa. Ponadto w latach 1992-2006 pracownik Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego, a od 2006 do 2013 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W latach 1996 i 2001 visiting professor na University of Ottawa, w latach 2004-2006 na Tokyo University of Foreign Studies.

O FUNDACJI

ZARZĄD
RADA
DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACA

ZASOBY

LINKI


Fundacja dla Edukacji POLIS
Nałęczów, Polska

e-mail:
fundacjapolis@gmail.com