Małgorzata Małyska - Prezes Zarządu
 • pracownik dydaktyczny KUL
 • współautor Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej, ISBN 978-83-947122-7-3, s. 517, 2020, WiD, MEiN.współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (2017)
 • trener pedagogiki twórczości, trener aktywnych metod uczenia oraz szybkiego czytania, trener systemu Edukacja przez ruch, trener emisji głosu
 • autor książek do nauki języka polskiego dla dzieci 5-6-letnich Figlarna Kredka, dla dzieci 6-7-letnich Sprytny Ołówek, dla dzieci 7-8-letnich Ciekawskie Pióro i dla dzieci 8-9-letnich Szybki Długopis. Patrz: okładki, wydawca
 • autor propozycji metodycznych Lekcje z Kredką, Lekcje z Ołówkiem, Lekcje z Piórem, Lekcje z Długopisem
 • autor ćwiczeń Kredkowanka, Trening z Ołówkiem, Trening z Piórem, Trening z Długopisem
 • autor programu nauczania Przyjaciele z piórnika. Figlarna Kredka, Sprytny Ołówek, Ciekawskie Pióro, Szybki Długopis
 • nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (Ośrodek Rozwoju Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie) (1992-2015)
 • edukator oświaty, specjalista ds. nauczania na odległość
 • autor ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych przede wszystkim z zakresu nauczania języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych upowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską
 • doświadczony edukator - prowadzi zajęcia dydaktyczne w ponad 20 krajach świata. Adresatem tych szkoleń są nauczyciele w Polsce, nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, nauczyciele szkół europejskich i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący
  w systemach oświatowych różnych państw
 • autor i redaktor materiałów edukacyjnych w ramach e-projektu Włącz Polskę!: teksty do nauki czytania, ponad 100 propozycji dydaktycznych do programu Rok Polski, podręczniki do programu Dla chcącego nic trudnego dla klas I-III, materiały edukacyjne dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowanie merytoryczne 2 programów nauczania (Dla chcącego nic trudnego oraz Przyjaciele z przedszkolaka)
 • autor publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, m.in. Rozmawiamy o uczuciach (WSiP), Każdy z nas jest ważny (WSiP), Oswajamy strach (WSiP), Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu (WSiP), Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy (WSiP) oraz innych opracowań publikowanych w różnych czasopismach metodycznych
 • autor Rysuję zwierzaki jedną ręką (Ad punctum).
więcej: http://malyska.edu.pl/
Małgorzata Wróblewska - Wiceprezes Zarządu
 • współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (2017)
 • trener pedagogiki twórczości, efektywnych metod uczenia oraz szybkiego czytania, trener systemu Edukacja przez ruch, akredytowany tutor
 • specjalista w zakresie nauczania języka polskiego jako dziedziczonego, obcego - współautor programów nauczania, materiałów edukacyjnych w ramach projektu Włącz Polskę!, współautor
  7 programów szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli… w ramach projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania… (na zlecenie ORPEG, w ramach projektu systemowego)
 • redaktor i recenzent opracowań i czasopism edukacyjnych, podręczników (WSiP, KINED, O'CHIKARA, MIM, PCN, Wydawnictwo Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej)
 • współautor scenariuszy zajęć nt. uczenia się do szkoleń on-line (w ramach e-Akademii Przyszłości WSiP); rozkładów materiału wychowania fizycznego i scenariuszy zajęć wychowania fizycznego do klasy 1 szkoły podstawowej - Tropiciele. Poradniki dla nauczyciela; Nasze Razem w szkole. Poradniki dla nauczyciela; Ćwiczenia z pomysłem. E-poradniki dla nauczyciela.
 • wieloletnie doświadczenie w pracy z nauczycielami polonijnymi i repatriantami
 • Od 1999 roku prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli "AWANS".
Maria Czubek - Sekretarz
więcej: http://ortografiki.pl/

O FUNDACJI
ZARZĄD
RADA

DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACA

ZASOBY

LINKI


Fundacja dla Edukacji POLIS
Nałęczów, Polska

e-mail:
fundacjapolis@gmail.com